Voorwaarden

Algemene voorwaarden bij Fotografie Nine

Lees deze voorwaarden voorafgaande van het boeken van een fotoshoot goed door

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Fotografie Nine.
1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar maken.
1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast.

2. Fotoshoots
2.1 U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
2.2 Uit iedere fotoshoot wordt een selectie van de foto’s gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
2.3 Bij elke fotoshoot zijn 15-30 foto’s op webformaat inbegrepen, dit is afhankelijk van de fotoshoot en het aantal gelukte foto’s, en dit aantal wordt door de fotograaf bepaald na het maken van de selectie.

3. Boekingen
3.1 Eventuele reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3.2 De betaling dient voor het maken van de foto’s te worden voldaan, dit kan overgemaakt worden, of contant betaald worden.
3.3 Mocht er voor de dag van de fotoshoot slecht weer voorspeld zijn, wordt er op de dag van tevoren besloten of het door zal gaan, of de fotoshoot verzet zal worden. Deze keuze maakt de fotograaf.
3.4 Uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld niet mogelijk.
3.5 Een fotoshoot kan enkel en alleen herhaald worden wanneer de fotograaf niet tevreden is en dit aanbiedt.

4. Betalingen & levertijd nabestellingen
4.1 Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
4.2 U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een overzicht van de kosten en de betalingsgegevens om de betaling te voldoen. Hierna wordt de bestelling pas gestart. U kunt de bestelling op mijn woonadres afhalen, of per post laten verzenden. Bij het verzenden via de post komen nog verzendkosten bovenop het bestellingsbedrag. Voor het bestellen dient dus aangegeven te worden of u de bestelling op wil komen halen, of de bestelling opgestuurd moet worden.
4.3 De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
4.4 Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

5. Cadeaubonnen
5.1 Fotografie Nine biedt ook cadeaubonnen aan. Deze zijn aan te vragen vanaf 30,00. Voor cadeaubonnen worden geen extra kosten in rekening gebracht.
5.2 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
5.3 U mag een cadeaubon cadeau geven of verkopen aan een ander. Echter blijft de geldigheidsdatum wel staan.
5.4 Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afname.
5.5 U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoshoot of aan nabestellingen.
5.6 De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
5.7 Een cadeaubon kan één keer gebruikt worden voor de volledige waarde, met uitzondering van het gebruik van het overige bedrag voor nabestellingen. U ontvangt geen geld of tegoed retour wanneer uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
6.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen binnen tien dagen na afgifte van de foto’s te worden gemeld. De fotograaf maakt de beslissing of de klacht redelijk is, en hier een oplossing voor gezocht wordt.
6.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.
6.3 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
6.4 U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
6.5 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

7. Auteursrechten & Publicaties
7.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Fotografie Nine. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met de fotografe op.
7.2 Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
7.3 Iedere toestemming voor publicatie is slechts geldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
7.4 Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw dier verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
7.5 Op alle foto’s rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
7.6 De fotografe mag de foto's van u, uw kind, uw hond of uw paard, ten alle tijden naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotografe is niet verplicht dit te melden, al zal zij wel proberen u op de hoogte te brengen van eventuele publicaties.
7.7 Wanneer u beeldmateriaal van de fotografe wilt gebruiken voor publicaties, welke aard dan ook, neemt u vooraf contact op met Fotografie Nine. Wij zullen dan samen de vergoeding bespreken.
7.8 Bij iedere vorm van publicatie krijgt de fotografe naamsvermelding (Foto: Fotografie Nine / Nine van Bergen (Jaartal)/Foto: www.fotografienine.nl). Bij het niet nakomen van deze afspraak wordt de vergoeding van de publicatie met minstens 100% van het afgesproken bedrag verhoogd.
7.9 Bij publicatie krijgt de fotografe kosteloos een bewijsexemplaar van publicatie toegestuurd.
7.10 Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

8. Dieren
8.1 Zorg dat u uw dier leert op een afstand stil te staan. Ook is het aan te raden dat u zorgt dat uw dier goed luistert. Mocht dit niet zo zijn, heeft u kans op minder gelukte foto’s. Dit is in geen geval te verwijten aan de fotografe.
8.2 Zorg dat uw dier schoon is op de dag van de fotoshoot, en dat alle hulpmiddelen aanwezig zijn. De fotograaf zou meteen moeten kunnen beginnen met het maken van de foto’s.